Skip to content

clean-code-developer

Clean Code fejlesztők

A professzionalitás = tudatosság + elvek

A szoftverfejlesztésnek profikra van szüksége. De kik is tulajdonképpen a profik? Olyan emberek, akik a szoftverfejlesztéssel pénzt keresnek? Nem, mi úgy gondoljuk, hogy többre és másra van szükség ehhez. A szoftverfejlesztésben a professzionalitáshoz a pénznek nincsen köze. Egy bizonyos képzési útnak is csak feltételesen van köze hozzá. Ismerünk olyan professzionális szoftverfejlesztőket, akik kevés pénzt keresnek a szoftvereikkel vagy egyáltalán semmit sem, és ismerünk olyan szoftverfejlesztőket is, akiknek sem diplomájuk, sem doktori címük nincsen.

A minimális követelmények a professzionalitással szemben

Számunkra a professzionalitás sokkal inkább két dolgot jelent:

  • Egy professzionális szoftverfejlesztő tudatosan foglalkozik a mesterségével.
    Ez azt jelenti, hogy reflektál a termékére, a munkamódszerére, az anyagaira és az eszközeire. Egy professzionális szoftverfejlesztő nem válik egyszerűen elégedetté attól, hogy a főnöke vagy a megrendelője elégedett. Azzal sem elégszik meg egyszerűen, amit egy gyártó ajánl neki. Ehelyett folyamatosan figyeli, vizsgálja a saját eredményeit, saját és szakmája továbbfejlesztésén fáradozik.
  • Egy professzionális szoftverfejlesztőnek van egy belső értékrendszere.
    Ezen értékrendszer alapján vizsgálja a saját eredményeit és cselekedeteit. Csak amikor a munkája megfelel ennek az értékrendszernek, akkor érzi jónak és professzionálisnak azt. Ezért még kedvezőtlen körülmények között is, a megrendelő és a gyártók nyomása alatt is hűséges marad ehhez a értékrendszerhez.

Ez talán ósdinak és szektásnak tűnhet. A szoftverfejlesztőknek alá kellene vetniük magukat egy céhszabályzatnak vagy talán hűségesküt kellene tenniük? Nem, természetesen nem így gondoljuk. Mégis: Megegyezés hiányában arról, hogy mi is a „jó szoftverfejlesztés”, úgy gondoljuk, hogy egy „legkisebb közös nevezőre” volna szükség. Az iparágnak szüksége lenne egy minőségi mércére, de legalábbis a professzionalitás egy elvárható szintjére. Vége van azoknak az időknek, amikor mindenki szakképzettnek számított ahhoz, hogy egy teamben dolgozzon, ha már programozott valamit BASIC-ben. De még az az idő sem jött el, amikor egy informatikai diploma felmutatása valóban mondana is valamit a szoftverfejlesztésre képesítésről. (Disclaimer: Semmi kifogásunk a diplomával végződő informatikai tanulmányok ellen! De ki ne ismerne olyan diplomás informatikust, aki a tanulmányait úgy végezte el, hogy alig kellett többet programozni egy pár sornál?)

A Clean Code mint alap

Mit tegyünk tehát azért, hogy több (látható) professzionalitás legyen a szoftverfejlesztésben? Úgy gondoljuk, hogy a szakmának a probléma elismerése után egyszerűen egy kis lépést kellene tennie. Nem kell a master tanulmányok tanmenetét újra definiálni, és egy szövetség alapítása sem szükségszerű. Sokkal egyszerűbben, úgy gondoljuk, hogy már akkor is jobb volna, ha mi mindannyian elolvastunk volna közösen egy könyvet. Ha mindannyian egyetértenénk egyetlen könyv kijelentéseivel, az olyan konszenzust teremtene, amely komoly eredményt jelentene.

Úgy gondoljuk, hogy Robert C. Martin Clean Code (magyarul: Tiszta kód) című könyvével megtaláltuk azt az egy könyvet, amely a közös elolvasásra érdemes. Ez nem egy tökéletes könyv, és mi sem értünk feltétlenül egyet minden benne foglalttal – de ez egy „helyes szellemben” született könyv: mély reflexiók megnyilvánulása, és megvan benne az a bátorság, hogy egy alapvető értékrendszert fogalmazzon meg.

A Clean Code-ban (Tiszta kódban) nem platformokról vagy technológiákról vagy programozási paradigmákról van szó. Nem kell tehát .NET vagy Java vagy ASP.NET vagy SVN vagy OOP rajongónak lenni ahhoz, hogy hasznot húzzunk belőle. Sokkal inkább a mindezen dolgok alatt lévő alapokról van szó: Kód, mint forrásszöveg és kód mint a funkcionalitás strukturált kifejeződése. A kódnak, mint legkisebb közös nevezőnek mindenfajta szoftverfejlesztő között, a Clean Code (Tiszta kód) egy csomó elvet és best practice-t határoz meg, mint legkisebb közös nevezőt.

Nem mintha nem volnának más könyvek is, amelyek hasonlót tennének. Minket azonban véletlenül a Clean Code (Tiszta kód) szólított meg annyira, hogy ezt használjuk a Clean Code fejlesztői ötletünk kikristályosodási magjának.

Végeredményben az sincsen kőbe vésve. Holnap talán egy még jobb könyv jelenik meg. Nagyon helyes! Azon viszont nem változtat semmit sem, amit mi a professzionalitás alatt értünk. Ezért kezdjük csak egyszerűen el. Ne húzzuk sokat az időt, mondják a hamburgiak, amikor egy pohárka gabonapálinkát tartanak a kezükben. És így akarunk mi is eljárni: Pontosan az agilis mozgalom jegyében: ne tervezzünk az eszméletvesztésig, hanem tegyünk valamit. Tegyünk egy kis lépést a professzionalitás irányába.

Kinek van kedve velünk tartani? Itt kezdődik…