Skip to content

Egyszerű refaktorálási minták használata

Miért?
Egyszerű a kód javítása, ha az ember ismer tipikus javító lépéseket. A felhasználásuk forgatókönyve érzékennyé teszi az embert saját kódjának gyenge pontjaira. Mint elfogadott minta erősíti annak bátorságát, hogy alkalmazzuk őket.

Többé-kevéssé nagy beavatkozásokra van szükség ahhoz, hogy a kódot jobb állapotban hagyjuk magunk után, mint ahogyan találtuk. Ezeket a Clean Code fejlesztő a verziókövető rendszernek köszönhetően bátran végre tudja hajtani. Igen, de hogyan lehet a munkát lehetőleg egyszerűvé tenni?

A kulcsszó a „refaktorálás”. Martin Fowler a refaktorálás/refactoringot hasonló című könyvében alapvető technikának nevezte a kód minőségének emelése szempontjából. Ebben a könyvében meghatároz egy sor olyan kódváltoztatási mintát, amellyel „code smells”, tehát szuboptimális struktúrákat vagy éppen elvek megsértését lehet megszüntetni.

A piros fokozathoz legfőképpen az eljárás kiemelése (extract method) refaktorálás releváns ahhoz, hogy megfeleljünk a DRY-elvnek. Ezt a Clean Code fejlesztő annak érdekében használja, hogy a többszörösen előforduló kódot kiemelje egy eljárásba, melyet aztán az ismétlődések helyén lehet meghívni.

Mint második refaktorálási módszert a piros fokozaton az átnevezést kellene használni, ahol szükséges. Ez illik a cserkészszabályhoz, hiszen az egyik leggyakoribb „tisztátlanság” a forráskódban a kriptikus nevek használata.

A refaktorálást meg lehet csinálni kézzel is, de van hozzá eszköztámogatás is. A modern IDE-k, mint a Visual Studio, néhány refaktorálási mintát rendelkezésünkre bocsájtanak. A további eszközöket az eszközök tartalmazza.

“A „Refactoring” ugyanúgy a kötelező olvasmányokhoz tartozik minden Clean Code fejlesztő számára a piros fokozattól kezdve, mint a „Tiszta kód” (Clean Code).

Published inPraktikák